logo-asahi.jpgJapan http://www.asahi-shoes.co.jp/amw/index.html

世界初!膝のトラブルを予防する靴。
asahi.jpg