b864bc7b.jpg


上村三枝子
FHA公認 シューフィッター杉澤仁海
FHA公認 上級シューフィッター(バチェラー)、FHA公認 幼児子ども専門シューフィッター、FHA公認 シニア専門シューフィッター上村智仁
修理部門担当